Generation Z ser noll poäng med mappar

Det är mycket som skiljer den gamla och nya världen åt, inte minst hur olika generationer lärt sig hantera en dator. Medan vissa minns hur de i skolan gick från maskinskrivning till datorkunskap, föddes andra i princip med datorn i knät. Och nu visar det sig att synen, och sättet vi hanterat digitala dokument på skiljer sig avsevärt åt beroende på när man är född.

En artikel i The Verge från i fjol kastar på ett träffsäkert sätt ljus på hur olika generationer tänker i hanteringen av digitala dokument. I artikeln berättar en professor att hon möts av frågetecken när hon frågar sina elever var de sparat sina filer.

Det professorn själv tänker är att datorn sparar en fil i en mapp, exempelvis i ”Nedladdningar”, ”Dokument” eller ”Skrivbord”, som i sin tur finns i ”Den här datorn”. Eller som hon uttrycker det:

Som jag ser det ligger ett dokument i en mapp som jag måste gå till när jag behöver det. Mina elever tänker att alla dokument hamnar i en stor hink, och att det enda de behöver göra är att söka efter det de behöver.

Därmed förstår Generation Z inte heller frågan var de sparat sitt dokument.

Poängen är att medan den äldre generationen kämpar med att memorera mappar är dessa helt irrelevanta för yngre som lärt förlitar sig på gränssnittets sökfunktion.

Filserver på väg bort – molnet som gäller

Att filservern börjar bli omodern märks även bland chefer. En färsk undersökning gjord av YouGov* visar att 40 procent av chefer i åldern 40+ arbetar mot en filserver, jämfört med 29 procent av de som är 40 år eller yngre.

Bland yngre chefer är det molntjänster som gäller. Nästan dubbelt så många av de under 40 lagrar sina dokument i molnet (38, jämfört med 19 procent).

De yngre använder också tjänster som OneDrive, SharePoint och Teams i betydligt högre utsträckning än äldre för att lagra filer. 40 procent av de yngre cheferna lagrar dokument i dessa tjänster, jämfört med 22 procent av de äldre.

* Undersökningen om chefers syn på dokumenthantering genomfördes av YouGov den 4-8 november 2021 bland 500 chefer på svenska företag.