Signera dokument med Scrive

E-signering blir snabbt standarden i en alltmer digitaliserad värld. Genom att använda elektroniska signaturer i ditt företag/organisation får du en kontrollerad process för digital signering och ökad kontroll över dina dokument i allmänhet och avtal i synnerhet.

Så här fungerar digital signering i MetaShare tillsammans med Scrive:

  1. Öppna det dokument som du vill signera i Word, Excel eller PowerPoint.
  2. Starta signeringsprocessen genom Scrives Office Add-in.
  3. Ange de parter som ska underteckna dokumentet.
  4. Ett e-postmeddelande skickas till de undertecknande parterna med en länk till dokumentet:
  5. Så snart alla parter har undertecknat dokumentet får du ett e-postmeddelande med det bifogade undertecknade dokumentet:
  6. Från e-postmeddelandet kan du nu dra och släppa det signerade dokumentet till ett dokumentbibliotek

Andra tjänster för e-signering

Det finns flera olika signeringslösningar på marknaden, med olika för- och nackdelar. Vi har också testat MetaShare tillsammans med dessa två lösningar och de fungerar mer eller mindre på samma sätt:

  1. DocuSign
  2. Adobe Sign