Visa dokumentbibliotek i filutforskaren

Varning!

Åtkomst till SharePoint-dokumentbibliotek via filutforskaren eller WebDAV har historiskt använts för användningsfall som kopiering och flyttning av filer samt online-redigering av filer som inte är Office-filer.

Med moderna webbläsare, autentiserings- och säkerhetsmodeller bör detta inte vara ditt första alternativ, eftersom det kräver att du tillåter anslutningar från klienter som inte använder modern autentisering.

Du bör också vara medveten om att om du skriver över en befintlig fil med hjälp av filutforskaren eller WebDAV läggs inte en ny version till. Istället flyttas den aktuella filen till papperskorgen och sedan laddas den nya filen upp. På grund av detta kommer filen inte att ha en versionshistorik eftersom den ses som en ny fil i systemet.

Sedan Microsoft Edge version 95 på Windows kan du öppna SharePoint-dokumentbibliotek i filutforskaren, på samma sätt som en nätverksfildelning. Detta är en opt-in-funktion som måste aktiveras för organisationen och på varje klientdator.

 1. Aktivera Edge-principen ConfigureViewInFileExplorer på klientdatorn med hjälp av registret eller grupprincipen.
  1. Skapa en reg-fil (t.ex. med Notepad) med följande innehåll:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge]
   "ConfigureViewInFileExplorer"="[{\"cookies\": [\"rtFa\", \"FedAuth\"], \"domain\": \"[tenant].sharepoint.com\"}]"
  2. Ersätt [tenant] med värdnamnet för din SharePoint Online.
  3. Dubbelklicka på filen för att importera den till registret
 2. Aktivera ”View in File Explorer” i SharePoint Online
  1. Installera SharePoint Online Management Shell
  2. Öppna PowerShell
  3. Kör: Connect-SPOService "https://[tenant]-admin.sharepoint.com"
  4. Kör: Set-SPOTenant -ViewInFileExplorerEnabled $True
 3. Öppna ett dokumentbibliotek
  1. Öppna Microsoft Edge
  2. Öppna det SharePoint-dokumentbibliotek som du vill visa i filutforskaren
  3. Logga ut
  4. Logga in igen och se till att du väljer Håll mig inloggad
  5. Välj ”Visa i Utforskaren” i rullgardinsmenyn

Felsökning

Du kan behöva tillåta appar som inte stöder modern autentisering i SharePoint Online. Du kan komma åt dessa inställningar från SharePoin Admin Center under Policyer > Åtkomstkontroll. Icke modern autentisering kan också blockeras via villkorad tillgång.

Försök rensa webbläsardata och starta om maskinen.

Om du fortfarande har problem kan du försöka felsöka detta genom att använda ett nätverksspårningsverktyg, t.ex. Fiddler.

Referenser

https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-policies#configureviewinfileexplorer

https://learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/sharepoint-view-in-edge

Få ordning på saker och ting med MetaShare

MetaShares unika, användarvänliga gränssnitt hjälper dina användare att spara sina dokument på rätt plats och gör det enkelt för organisationen att hitta dem senare med hjälp av metadata. Metadata har ett antal fördelar, även för andra filtyper än Microsoft Office.