Gabriel skapar ordning och reda i dokument­kaoset

Gabriel Smoljár hade tänkt bli ingenjör, men passionen för förhållandet mellan maskin, människa och samhälle ledde honom till dokumenthanteringsexperterna på Ways. Idag är Gabriel chefsutvecklare av MetaShare, Ways innovativa SaaS-lösning som gör det möjligt att hantera dokument på ett helt ny sätt i Office 365.

När systemutvecklaren Gabriel Smoljár började som trainee på Ways 2012 jobbade så gott som alla med traditionell mjukvara lokalt installerad på egen server. Molntjänster som Office 365 befann sig i sin linda. Men i takt med det ökade behovet av att komma åt filer från andra ställen än på kontoret flyttade allt fler sina filer till molnet.

Som experter på Office 365 och innehållshanteringssystemet SharePoint var Ways bland de första i världen med att utveckla en molntjänst som gör det möjligt att hantera dokument på ett helt nytt sätt i Office 365.

MetaShare ersätter inte SharePoint. Det unika är att lösningen använder SharePoints kraftfulla motor och tillhandahåller ett användargränssnitt som förenklar dokumenthanteringsfunktionerna i SharePoint avsevärt.

Gabriels roll på Ways är att hålla i planeringen och utvecklingen av MetaShare utifrån det användarbehovet han ser idag och för morgondagen.

– Många företag har kommit halvvägs på sin digitaliseringsresa. De flesta har flyttat sina dokument till molnet för att anpassa sig till hybridarbete. Det betyder att grundarbetet är gjort, men oredan bland dokumenten består.

– MetaShare skapar struktur, tar bort risker och säkerställer ett friktionsfritt arbetssätt. Det känns tillfredsställande att ha lösningen på ett universellt problem, säger Gabriel Smoljár