REPORTAGE: Ways delar insikter kring metadata i Innovativa Företag

För ett tag sedan intervjuades vi av Innovativa Företag, ett ämnesorienterat magasin kopplat till innovation som distribueras med Svenska Dagbladet.

Missa inte reportaget där två av våra grundare, Per Rolder och Carl Mårn, delar insikter och expertis kring metadata och intelligent dokumenthantering. Få en förståelse för hur metadata inte bara förbättrar företagets dokumenthantering och sökfunktion, utan också utgör grunden för bättre beslutsfattande, stärkt informationssäkerhet och smidigare användning av AI-teknik.