Tips på när det är lämpligt att spara dokument i OneDrive. Och inte.

OneDrive ersätter hemkatalogen och skrivbordet med ett personligt dokumentbibliotek. Däremot är det inte lämpligt att lagra dokument i OneDrive som alla i din organisation behöver komma åt. 

Det här är anledningarna till varför:   

 • När en medarbetare slutar och OneDrive tas bort försvinner alla dokument som lagras där. 
 • Om du är på semester eller sjuk kan andra inte komma åt dokumenten som lagras där.
 • Försvårar samarbete inom en avdelning när dokument inte är tillgängliga. 
 • Dina kollegor kan inte hitta eller söka i din OneDrive så vida du inte har delat dem.  
 • Dokument som du tycker temporärt ska sparas i OneDrive riskeras att glömmas där.
 • Det går inte att sätta metadata på dokument i OneDrive . 
   

Använd OneDrive för:  

 • Att spara dina personliga dokument . 
 • Att spara dokument som inte är av vikt för organisationen att spara för framtiden.  
 • Att spara tidiga utkast som du inte känner dig bekväm att dela, så som exempelvis temporära beräkningar eller utkast på anteckningar.

Upptäck MetaShare – möjligör smidigt dokument­samarbete i Microsoft 365

MetaShare gör det enkelt att hitta, arbeta med och återanvända dokument. Dokument i MetaShare organiseras med metadata.

MetaShare möjliggör flera sätt att intuitivt hitta dokument. Du kan filtrera på metadata och söka på fritext i alla dokument i Teams, OneDrive, SharePoint och MetaShare. Du behöver alltså inte veta var dokumentet är lagrat.