Allt fler Microsoft 365-användare får upp ögonen för MetaShare

Andelen användare av dokumenthanteringsappen MetaShare sprider sig över världen. Något Ways ser beror på den framgångsrika strategin att vända sig till Microsoft 365-användare. I tillägg ser Ways resultat av en internationell marknadsstrategi.

När Ways startades för 17 år sedan var det utifrån samma mission som idag, att hjälpa företag och organisationer att tjäna pengar och öka arbetsglädjen genom smart dokumenthantering.

För att nå ut brett investerade Ways sin dokumenthanteringsexpertis och kunskap i Microsoft 365 till att utveckla MetaShare, en tilläggslösning för Microsoft 365 som täpper till dokumenthanteringsluckorna i SharePoint.

– Om SharePoint är ett standardiserat, nyckelfärdigt hus arkitektritade vi MetaShare till att hantera dokument i Microsoft 365 på ett helt nytt sätt med hjälp av metadata. MetaShare hittar dokument oavsett var de är lagrade i Microsoft 365, har automatiska påminnelsefunktioner och möjliggör automatisk gallring och arkivering, säger Carl Mårn, grundare av Ways.  

Idag kan vi konstatera att strategin att hjälpa företag att maximera sin Microsoft 365-investering har varit framgångsrik. Ways har idag 26 660 användare av MetaShare, varav hälften finns utanför Sverige.

Internationella framgångsfaktorer

En stor del av framgången bakom spridningen av MetaShare ligger troligen i den ökade användningen av Teams under pandemin då många såg behovet av att skapa ordning bland dokumenten, öka sökbarheten och minska risken för dubbletter i olika kanaler.

– I övrigt har vi jobbat målmedvetet utifrån en internationell marknadsstrategi och med partners på internationella konsultfirmor. En annan framgångsfaktor handlar om att allt fler inser att metadata är en utmärkt förberedelse för AI och kognitiva lösningar som exempelvis Microsoft Copilot, avslutar Carl Mårn.