Eslövs Bostads AB väljer MetaShare för ordning och reda bland fastighetsdokumenten

Eslövs Bostads AB, som äger och sköter ett stort antal hyresbostäder i olika delar av kommunen, har bestämt sig för att använda MetaShare för effektiv hantering av sina fastighetsdokument. Valet föll på MetaShare för lösningens användarvänlighet och för att leverantören, Ways, har lång erfarenhet av att hjälpa flera av Sveriges största fastighetsbolag med att införa intelligent dokumenthantering.

Eslövs Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och sköter om närmare 2 300 av kommunens hyresbostäder. Efter att Eslövs Bostads AB sett behov av att ordna, hitta och säkra upp sina fastighetsdokument påbörjades en utvärdering av olika lösningar. Valet föll på MetaShare eftersom lösningen matchade behovet av användarvänlighet, ordning och säkerhet.

Ways, leverantören bakom MetShare, har lång erfarenhet av dokumenthantering för fastighetsbolag såsom Afa Fastigheter, Jernhusen, Castellum, HSB, Humlegården, Heba, och Fastighetssnabben.