Gabna Sameby väljer MetaShare för smidig dokumenthantering kopplat till projektet Min Ođđa Giron – Vårt Nya Kiruna 

Samebyarna Laevas och Gabna bedriver renskötsel i Kiruna kommun och kring Kiruna stad. Projektet Min Ođđa Giron- Vårt Nya Kiruna ägs av båda samebyarna och startades med syfte att ge samebyarna en chans att kunna påverka de förändringar som sker på deras marker och minimera förändringarnas påverkan på renskötseln. Ett av målen med projektet är att utveckla den interna kommunikationen och administrationen.

Nu väljer Gabna Sameby dokumenthanteringslösningen MetaShare som kommer bli en viktig nyckel för mer effektiva arbets- och planeringsprocesser, både internt och externt. Även Laevas sameby kommer snart att hantera sina dokument via MetaShare.