IT-pionjären Inrego väljer MetaShare Orbit

Nu står det klart att Inrego, världsledande inom återanvändbar teknik, väljer MetaShare Orbit – en dokumenthanteringsapp i Microsoft 365 som hanterar automatisk gallring och arkivering.

MetaShare Orbit ser till att dokument som kategoriserats som inaktuella automatiskt flyttas till en arkivyta inom 7 dagar, vilket säkerställer ordning och reda, minskar risken för felhantering och gör det enklare att hitta. Något som kommer väl till pass hos snabbväxaren Inrego med 170 medarbetare över hela Norden.