Jernhusen väljer MetaShare för intelligent hantering av fastighetsdokument 

Jernhusen, Sveriges fastighetsbolag nära järnvägen, har beslutat att använda metadata för att skapa en enhetlig struktur på bolagets fastighetsdokument, utesluta dubbletter och säkerställa att medarbetarna snabbt hittar rätt dokument oavsett var i Microsoft 365-plattformen det sparats. Valet av leverantör faller på Ways och deras dokumenthanteringslösning MetaShare. 

Jernhusens nya dokumenthanteringslösning MetaShare är helintegrerad i Microsoft 365. Implementeringen av MetaShare innebär en övergång från en mappstruktur till en metadatastruktur där dokument taggas med metadata som är viktiga för Jernhusens dokument som relaterar till fastigheter. 

Att tagga dokument med metadata gör det enkelt att hitta dokument oavsett var det sparats i hela Microsoft 365. Tiden som går åt till att leta efter dokument i mappar kan läggas på annat och medarbetarna kan dessutom vara säkra på att alltid arbeta i rätt dokumentversion.