Möt Kamanashish Roy, mannen bakom MetaShare Orbit

Steget från matematiknörd till programmering var kort för Kamanashish Roy. Efter kandidatexamen i datavetenskap och teknik i Dhaka, Bangladesh sökte han sig till Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för högre studier. Väl i Stockholm fick Kamanashish upp ögonen för Ways där han idag är Lead Developer för MetaShare Orbit.

När Kamanashish Roy började sin karriär på Ways för 11 år sedan, hanterade de flesta kunder sina projekt och dokument via egna servrar och SharePoint on-prem. Ways uppdrag handlade ofta om att designa kundspecifika lösningar för att hantera projekt och dokument hos stora företag som Deloitte, Swedbank, ledande byggföretag etc.

Idag, när kunder flyttar sina dokument till molnet, hjälper Kamanashish kunderna med en smidig migrering och att utveckla skalbara lösningar för bättre integration och användarupplevelse.

Utöver detta har Kamanashish under många år arbetat hårt med att utveckla MetaShare Orbit, en tillämpling av MetaShare som automatiserar gallring och arkivering av dokument i Microsoft 365.

– För allt fler organisationer har det blivit tydligt att dokumenthanteringen behöver fungera bättre än vad den gör i dag. När en person skapar digitala dokument och lägger dem i mappar är det ofta ganska lätt för personen själv att hitta. Däremot blir det ofta snabbt ett problem när någon annan försöker hitta det en kollega har skapat, säger Kamanashish Roy.

Med den gigantiska tillväxten av digitalt material växer det här problem snabbt. Det är en utmaning i den dagliga verksamheten, men också ett stort problem för arkivering och återsökning på sikt. Automatisk gallring är en viktig del av smartare arkivhantering.

– Det är här MetaShare Orbit kommer in i bilden, avslutar Kamanashish Roy.

Lansering av MetaShare Orbit sker i juni 2023.