PTS väljer dokument­hanterings­lösning från Ways

Expertmyndigheten Post och Telestyrelsen, PTS, var på jakt efter ett sätt att skapa ordning och reda bland dokumenten, främjade kunskapsåtervinning och minska personberoendet. Möjlighet att integrera i befintlig diariehantering, och önskan om en öppnare inställning bland medarbetarna, gjorde att valet föll på MetaShare.

Två av Post och Telestyrelsen (PTS) övergripande mål är att vara en välskött och nytänkande myndighet och en av Sveriges bästa arbetsplatser. Och en strategi för detta är att i högre grad nyttja digitaliseringens möjligheter.

Som ett led i detta var myndigheten på jakt efter en innovativ dokumenthanteringslösning som gör det enklare och effektivare för medarbetarna att skapa, samarbeta, redigera och versionshantera dokument av olika slag.

– MetaShare har förenklat för medarbetarna och vi kan se att öppenheten inom organisationen har ökat då majoriteten av dokumenten lagras i öppna samarbetsytor istället för på skrivbordet, säger Kristina Mellberg, ansvarig för processutveckling på PTS.

– MetaShare har bidragit till ett förändrat synsätt inom myndigheten från ”mina dokument” till ”våra dokument”, avslutar Kristina Mellberg.