Arbeta med PDF-filer i Microsoft 365

Eftersom PDF-dokument i Microsoft 365 öppnas i webbläsaren, måste du använda en av följande metoder för att redigera ett PDF-dokument i SharePoint och spara ändringarna tillbaka till SharePoint.

Metod 1 – Redigera i SharePoint

 1. Öppna dokumentet
 2. Redigera dokumentet genom att klicka på knappen ”Redigera” i verktygsfältet:
 3. En ny meny visas nu på vänster sida av dokumentet, med dessa alternativ:
  • Klicka på pennan för att lägga till anteckningar
  • Klicka på överstrykningspennan för att markera information
  • Klicka på suddgummit för att ta bort bläckstreck
 4. När du är klar med dina ändringar klickar du på knappen ”Spara ändringar” i verktygsfältet:
 5. Anteckningarna kommer nu att sparas i dokumentet och dokumentets version kommer att ökas med en version.

Observera att du kan ändra färg och tjocklek på pennan/markören genom att klicka på den en gång till:

Metod 2 – Redigera i Adobe Acrobat

Om du har aktiverat appen ”Adobe Acrobat för SharePoint och OneDrive” får du ett alternativ för att öppna den i den appen från SharePoint.

 1. Öppna dokumentet
 2. Redigera dokumentet genom att klicka på knappen ”Öppna” i verktygsfältet och därefter på alternativet ”Öppna i Adobe Acrobat”:
 3. Filen öppnas sedan i Adobe Acrobats webbgränssnitt. Du har nu också möjlighet att öppna dokumentet i Desktop-appen.
 4. Om du redan har installerat en desktop-app klickar du bara på knappen ”Öppna nu”:
 5. Du kommer nu att bli ombedd att tillåta webbläsaren att öppna desktop-appen. Markera kryssrutan om du inte vill få denna fråga varje gång du öppnar en PDF-fil i skrivbordsappen:
 6. Adobe Desktop kommer nu att fråga dig om du vill öppna filen från SharePoint. Klicka på knappen ”Ja”:
 7. Du kommer nu att uppmanas att checka ut dokumentet, vilket du bör göra (se det sista avsnittet på denna sida för mer information om detta).
 8. Redigera dokumentet och spara det
 9. Dokumentets version kommer att ökas med en version

Observera att detta alternativ inte fungerar om cookies från tredje part blockeras i webbläsaren. Se därför till att cookies från tredje part inte är blockerade i den webbläsare du använder.

Obligatorisk utcheckning vid redigering av ett dokument

 1. Om du öppnar ett PDF-dokument i skrivbordsappen direkt från SharePoint, kommer du att uppmanas att Checka ut dokumentet innan du redigerar det:
  • Checka ut och öppna (standardalternativet): Om du väljer detta alternativ kommer dokumentet först att checkas ut innan det öppnas. För att andra användare senare ska kunna redigera dokumentet måste du kontrollera det när du sparar ditt dokument (du kommer att bli ombedd att göra det när du sparar dokumentet).
  • Öppna: Om du väljer det här alternativet kommer du att kunna redigera dokumentet men när du sparar dokumentet kommer du att uppmanas att först checka-ut det, så det är inte meningsfullt att välja det här alternativet om du redan vet att du kommer att redigera dokumentet.
 2. När du sparar dokumentet uppmanas du att checka in dokumentet:
 3. Under incheckningen uppmanas du att välja en version för det redigerade dokumentet:

Hur är det med andra Adobe-filer?

Du kan redigera andra Adobe-filer, t.ex. Photoshop eller InDesign. Men det är inte lika enkelt som med PDF (eller Office). Stegen och egenheterna beskrivs i en annan artikel.

Få ordning på saker och ting med MetaShare

MetaShares unika, användarvänliga gränssnitt hjälper dina användare att spara sina dokument på rätt plats och gör det enkelt för organisationen att hitta dem senare med hjälp av metadata. Metadata har ett antal fördelar, även för andra filtyper än Microsoft Office.