IT-pionjären Inrego väljer MetaShare Orbit

Nu står det klart att Inrego, världsledande inom återanvändbar teknik, väljer MetaShare Orbit – en dokumenthanteringsapp i Microsoft 365 som hanterar automatisk gallring och …

ELU väljer avtalshantering i MetaShare

ELU, Sveriges ledande konstruktörer inom bygg, anläggning, geoteknik och vattenbyggnad väljer dokumenthanteringslösningen MetaShare för en effektiv, smidig och enhetlig hantering av …