Avtalshantering i Microsoft 365

Enligt World Commerce & Contracting Association så är den genomsnittliga förlusten genom värdeläckage på grund av dålig avtalshantering 9% av årsomsättningen. Deras forskning säger också att 81% av företagen har planer på att införa system för avtalshantering.

Se hur MetaShare kan hjälpa er med detta!

Olika avdelningar har olika krav när det gäller hantering av kontrakt. Men alla har de gemensamt att de vill ha en lättanvänd lösning för avtalshantering. Vår undersökning visar att dessa är de viktigaste önskemålen:

  • Att alltid ha tillgång till de senaste avtalsmallarna
  • Att effektivisera avtalsskrivningen (samredigering, granskning, godkännande och signering)
  • Att kunna säkerställa avtalens riktighet, konfidentialitet och tillgänglighet
  • Att kunna avsluta, omförhandla eller förlänga avtal i tid
  • Att avtalen skall ligga i Microsoft 365 så att användarna kan jobba med avtal på samma sätt som övriga dokument

MetaShare är en metadatadriven app för dokumenthantering i Microsoft 365. I en och samma app kan användarna jobba med avtal men också andra typer av styrande och redovisande dokument såsom instruktioner, policyer och protokoll.

Kom och lyssna in på detta webbinarie för att lära dig hur du få till en bra lösning för dina avtal men även för andra typer av dokument. Efter webbseminariet kan ni kostnadsfritt i upp till 2 månader testa att aktivera MetaShare i er organisation.

Agenda

  • Lite statistik kring avtalshantering
  • Viktiga krav på avtalshantering
  • Introduktion till MetaShare
  • Demonstration av MetaShares avtalshantering
  • Vad kan Ways hjälpa er med

Detta webbinarie hålls på svenska men finns också på engelska, Contract management in Microsoft 365.

När: 10 september 2024 kl. 8:30 till 9:30
Var: Webbinarium via Microsoft Teams (inbjudan med länk kommer att skickas till dig)

Anmäl dig