Automatisera tidskrävande gallring och arkivering 

Myndigheter och andra organisationer som hanterar dokument med efterlevnadskrav vet hur krångligt det är att följa fastställda principer. Ofta krävs manuell hantering för att värdera om ett dokument ska arkiveras eller gallras.

Nu finns MetaShare Orbit som hanterar arkiverings- och gallringsarbetet i Microsoft 365 helt automatiskt enligt organisationens regler, utvecklat i nära samarbete med våra kunder och TAM-arkiv.

Välkommen till detta webbinarium som handlar om arkivering och gallring och hur MetaShare Orbit hjälper fackförbund och andra organisationer i arbetet med att långtidsarkivera sina digitala dokument.  Lösningen sparar tid, ser till att du följer regelverket och skapar nitisk ordning bland dokumenten. 

Agenda

  • Inledning om arkiv och dokumenthantering
  • Så här fungerar det
  • Demo av MetaShare Orbit

Detta webbinarie hålls på svenska men finns också på engelska, Automate time-consuming archiving and deletion.

När: 12 december 2023 kl. 8:30 till 9:30
Var: Webbinarium via Microsoft Teams (inbjudan med länk kommer att skickas till dig)

Anmäl dig