Effektiv hantering av styrande dokument, nyckeln till en välmående verksamhet  

Väldefinierade dokument som styr och reglerar verksamheten borgar för effektiv verksamhetsstyrning. Det handlar om att säkerställa att alla processer och rutiner är tydligt dokumenterade och att organisationen noga följer och övervakar dessa dokument för att undvika hinder i verksamheten 

Upptäck nyckeln till effektivt ledarskap och smidig verksamhet med vårt webbinarium om ledningssystem. Lär dig hur väldefinierade dokument kan vara en avgörande faktor för framgång i organisationer, och få insikter om hur du kan skapa, implementera och underhålla dem för att hålla dig i linje med bästa praxis och regler.  

Agenda

  • Förstå betydelsen av dokumenthantering
  • Strategier för skapande och implementering av styrande dokument
  • Grunderna i projekt och hur de tillämpas för att undvika fallgropar
  • Genomgång och demo
  • Frågor och diskussion

Detta webbinarie hålls på svenska men finns också på engelska, Effective management of governing documents, the key to a prosperous business.

När: 30 maj 2024 kl. 8:30 till 9:30
Var: Webbinarium via Microsoft Teams (inbjudan med länk kommer att skickas till dig)

Anmäl dig