Så täpper du till dokumenthanteringsluckorna i SharePoint och Teams

Användningen av Microsoft Teams har fullkomligt exploderat och idag kämpar många med att lösa utmaningar gällande hanteringen av organisationens dokument kopplat till det nya arbetssättet.

En annan aktuell frågeställning är huruvida Microsoft Teams eller SharePoint är bäst när det kommer till dokumenthantering.

Under det här webbinariet går vi igenom hur du bygger upp dokumenthanteringen i Microsoft Teams och SharePoint, vilka utmaningar som finns och hur du undviker vanliga fallgropar.

Lär dig även grunderna i MetaShare, vår renodlade dokumenthanteringslösning som installeras på toppen av SharePoint som innebär att du kan hantera dokument på ett helt nytt sätt i Microsoft 365.

Agenda

  • Vanliga misstag med dokumenthantering i Teams
  • Arkitektur för dina Teamsytor
  • Bygg upp dokumenthanteringen i SharePoint
  • Demo av MetaShare – dokumenthanteringslösning i Microsoft 365

Detta webbinarie hålls på svenska men finns också på engelska, Learn to avoid the document management gaps in SharePoint and Microsoft Teams.

När: 15 augusti 2024 kl. 8:30 till 9:30
Var: Webbinarium via Microsoft Teams (inbjudan med länk kommer att skickas till dig)

Anmäl dig