Ways söker: Säljare MetaShare

Vad vi erbjuder dig Efterfrågan på MetaShare ökar rekordsnabbt och vi har idag inte möjlighet att hantera alla prospects och …

Få kontroll över dina dokument i Teams

Microsoft Teams är en integrerad kommunikations- och samarbetsplattform i Office 365. Teams är den Microsoft-applikation som haft snabbast marknadstillväxt. Microsoft …

Så drar du nytta av metadata

På en traditionell filserver söker användare efter dokument genom en mapphierarki, som är endimensionell. Mapphierarkin är utformad av någon som …